Seminaras "Kalbų vartojimo ir tautinės tapatybės tyrimai: kiekybinių ir kokybinių metodų taikymo patirtis"

2008 m. sausio 29 d. projekto dalyviai ir Taikomosios kalbotyros asociacijos nariai dalyvavo seminare "Kalbų vartojimo ir tautinės tapatybės tyrimai: kiekybinių ir kokybinių metodų taikymo patirtis". Perskaityti ir aptarti pranešimai:

 

1. Dr. Laima Kalėdienė "Vilniaus lietuvių kalbos ir dvikalbystės Lietuvoje tyrimų metodai",

 

2. Dr. Kinga Geben "Vilniaus krašto lenkų mokyklų jaunimo kalbinės savimonės tyrimai",

 

3. Dr. Loreta Vaicekauskienė „Anglų kalbos prestižo tyrimas sociolingvistiniais metodais",

 

4. Dr. Meilutė Ramonienė „Pietryčių Lietuvos ir Vilniaus gyventojų kalbinio elgesio ir nuostatų tyrimai".