Kalbinio elgesio ir kalbinių nuostatų apklausa Vilniuje ir Klaipėdoje

Pagal projekto dalyvių parengtą 64 klausimų kalbinio elgesio ir kalbinių nuostatų klausimyną  atlikta reprezentatyvi apklausa Vilniaus (900 respondentų) ir Klaipėdos (600 respondentų) miestuose. Apklausą atliko TNS Gallup kartu su VU ir LKI projekto dalyviais bei VU studentais. Ištirta, kokias kalbas ir kalbų atmainas teigia mokantys ir  vartojantys Vilniaus ir Klaipėdos gyventojai, kaip su jų vartojamomis kalbomis susijusi jų tautinė tapatybė, kokių kalbinių nuostatų įvairių kalbų atžvilgiu laikosi miestiečiai ir kiti klausimai.