Tarptautinės konferencijos „Kalba, erdvė ir tapatybė“ programa

 

2012 m. lapkričio 16 d.

Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, V. Krėvės aud.

 

 

9.00 Iškilmingas konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis.

Antanas Smetona, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas

 

9.15–9.45 Įvadinis pranešimas

Meilutė Ramonienė (Vilniaus universitetas)

Projekto „Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai“ tikslai ir rezultatai

 

9.45–10.30 Carla Bagna (University for Foreigners of Siena)

Mapping languages in Italy: the province of Siena and their languages

 

K a v o s   p e r t r a u k ė l ė  (10.30–11.00)

 

11.00–11.45 Gabrielle Hogan-Brun (University of Basel)

Languages across places and spaces

 

11.45–12.30 Sanita Lazdiņa (Rēzekne University College; University of Greifswald)

Languages in the Eastern Part of Latvia (Latgale): Project Data and Results

 

P i e t ų   p e r t r a u k a  (12.30–13.30)

 

13.30–13.50 Dovilė Krupickaitė, Viktorija Baranauskienė (Vilniaus universitetas)

Regioniniai kalbų vartojimo Lietuvos miestuose ypatumai

 

13.50–14.10 Ineta Dabašinskienė, Eglė Dagilytė (Vytauto Didžiojo universitetas)

Suvalkiečių kalbinės nuostatos

 

14.10–14.30 Laima Kalėdienė (Lietuvių kalbos institutas)

Dzūkijos gyventojų tarmės vartojimas ir kalbinės nuostatos

 

14.30–14.50 Regina Kliukienė (Vilniaus universitetas)

Ar žemaičiai kalba žemaitiškai?

 

K a v o s   p e r t r a u k ė l ė  (14.50–15.10)

 

15.10–15.30 Laima Nevinskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Užsienio kalbos didžiuosiuose ir mažesniuose miestuose

 

15.30–15.50 Jelena Brazauskienė (Vilniaus universitetas)

Lietuvos rusų kalbinės nuostatos

 

15.50–16.10 Ala Lichačiova (Vilniaus universitetas)

Rusakalbė Lietuva: Visagino atvejis

 

16.10–16.30 Kinga Geben (Vilniaus universitetas)

Lenkų etninės mažumos kalbos pasirinkimai

 

16.30–16.50 Loreta Vilkienė (Vilniaus universitetas)

Keli lietuvių miestų ir miestelių gyventojų kalbinės tapatybės bruožai

 

16.50  K o n f e r e n c i j o s   a p i b e n d r i n i m a s