„Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose" ("Miestai ir kalbos")

Projektą remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (http://www.vmsfondas.lt)

Prioritetinė tyrimų kryptis: Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis

Atsakingoji institucija - Vilniaus universitetas (http://www.vu.lt)

Projekto iniciatorė - Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra (http://www.lsk.flf.vu.lt/

 

Partneriai:

 

 

Trukmė: 2007 - 2009

Projekto tikslas

Ištirti didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) vartojamų kalbų ir tautinės tapatybės santykį, numatyti su kalba susijusios tautinio identiteto išsaugojimo perspektyvas.

Svarbiausi projekto uždaviniai:

  1. Ištirti didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų namie vartojamas kalbas, nustatyti dominuojančias ir kitas vartojamas kalbas ar kalbų atmainas, jų pasirinkimą vartojimui ir gyvybingumą: atlikti kiekybinę 8-10 metų amžiaus moksleivių apklausą pagal tarptautinio miesto kalbų tyrimo projekto klausimyną ir bendrus principus. 
  2. Kiekybiškai ištirti didžiųjų Lietuvos miestų suaugusių gyventojų kalbų ar kalbų atmainų vartojimą įvairiose gyvenimo srityse ir kalbines nuostatas bei sąsajas su tautine tapatybe: atlikti reprezentatyvią apklausą apie kalbų mokėjimą ir vartojimą viešojoje ir privačiojoje sferose, ištirti sakytinės ir rašytinės kalbos vartojimo tendencijas, kalbines nuostatas bei sąsajas su etnine tapatybe.
  3. Kokybiškai išanalizuoti pasirinktų respondentų grupių pagal darbo sferas ir etninę grupę kalbų mokėjimą, realų kalbinių atmainų vartojimą įvairiose sferose bei kalbines nuostatas ir ryšį su tautiniu identitetu bei jo išlaikymu globalizacijos sąlygomis.